مشاوره رایگان : 47626060-021
سفارش دهید
مشتری گرامی,در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت سفارش,سوال یا مشکلی داشتید با شماره تلفن های 47626060-021 یا تماس حاصل فرمایید

قوانین و شرایط استفاده از خدمات


 رساکو”حق دارد در هر زمانی نسبت به چک کردن اطلاعات شما اقدام نموده و از قانونی بودن آنها اطمینان حاصل آورد.

خریدار موظف است که کلیه قوانین رساکو و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، رساکو حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر رساکو می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهر و امضاﺀ مجاز  رساکو معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

عودت وجه پس از انجام خدمات توسط رساکو امکان پذیر نمی باشد.

پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت  رساکو یا پورتال مشتریان خریدار قوانین  رساکو را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

 

 تهدید علیه  رساکو

چنانچه استفاده مستقیم ویا غیر مستقیم مشترك  از محصولات و خدمات  رساکو منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم ویا غیر مستقیم علیه رساکو  ، شركتهای وابسته و یا شركاء گردد، رساکو مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشترك خود خاتمه دهد.

 اقدام قانونی علیه  رساکو

کاربران  رساکو تعهد می نمایند چنانچه شكایتی علیه  رساکو در حال اجرا یا ارسال داشته باشند بصورت کتبی  رساکو را  از این موضوع مطلع گردانند و از  رساکو رسید دریافت نمایند. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطلاعیه به  رساکو به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله  رساکو را جهت كنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با  رساکو همكاری نماید.

 خسارت و رفع مسئولیت

رساکو تعهد می نماید تمامی خدمات ذکر شده در وب سایت را به کاربر ارائه دهد. تمامی خدمات  رساکو به همان شکلی که هستند  ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی (اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده) شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و … ارائه نمی شود. همه ضمانتهای شفاهی در مورد سرویسهای  ما که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند.  رساکو هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. رساکو تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی نخواهد بود.

با توجه به امکان اشتباه انسانی تمامی ضمانتها ، قرارها و قول های شفاهی(تلفنی ، رو در رو و یا هر روش شفاهی دیگر) و یا الکترونیکی (ایمیل ، چت ، تیکت و انواع روشهای ارتباط الکترونیکی دیگر) که توسط پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگان و تمامی زیرمجموعه های رساکو به کاربر ارائه می گردد به طور کامل باطل می باشد و تنها ضمانتهای کتبی با مهر قانونی شرکت و یا موارد صریحا قید شده در وب سایت  رساکو معتبر می باشد و تمامی ضمانتها ، قرارها و قولهای غیر مکتوب مطلقا باطل می باشد. در این حالت کاربر می تواند درخواست ارائه ضمانت کتبی از شرکت نماید و در صورت عدم وجود ضمانت کتبی با مهر و سربرگ قانونی شرکت کاربر اعلام می دارد که هیچکدام از موارد شفاهی و یا الکترونیکی دیگر را مستند ندانسته و بر اساس ان هیچ اقدامی انجام نداده و یا تصمیم اتخاذ نمی نماید.

رساکو تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم  و غیر مستقیم که از سرویسها و یا خدمات رساکو متوجه  فرد و یا افرادی گردد مسئول نمي‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌هی جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصولات و یا خدمات رساکو باشد. اگر چه رساکو احتمال چنین خسارتی را گوشزد كرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنی گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت رساکو محدود به هزینه پرداختی توسط کاربر به رساکو برای محصول و یا خدمت مربوطه مي‌گردد.

کاربر موافقت مي‌كند كه در هر  شرایطی  سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت. تمامی مشتریان ، کاربران و مشترکان رساکو  موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچکدام از محصولات و یا خدمات رساکو را تهیه نمایند.

تمامی موارد مرتبط با کاربران شامل محتوای وب سایت کاربران، نحوه استفاده آنها از خدمات رساکو و اطلاعات و داده های  استفاده  شده توسط کاربران و بطور کل تمامی مواردی که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی علیه رساکو را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه کاربر باید انجام شود

بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی كه از طریق حساب مشترك و یا خدمات در اختیار کاربر انجام می گیرد، چه بوسیله خود مشترك و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترك میباشد. رساکو از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشترك با و یا بدون اجازه مشترك خودداری می كند.

 ایجاد مزاحمت برای رساکو و تمامی زیر مجموعه های آن

در صورت ایجاد هرگونه مزاحمت برای رساکو و تمامی زیرمجموعه های آن مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره) و یا اهانت و یا توهین به  رساکو مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو شامل (تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره) و تمامی زیر مجموعه های آن، سرویس کاربر سریعا ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و رساکو فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود.  رسا پژواک جهان تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.

 

 نشر اکاذیب علیه رساکو و تمامی زیر مجموعه های رساکو

در صورت نشر هرگونه اکاذیب علیه رساکو و تمامی زیرمجموعه های آن به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا تهمت و افترا به رساکو به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)  سرویس کاربر سریعا ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و رساکو فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود.  رساکو تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.

 

 لغو سرویس از طرف کاربر

در صورتی که کابر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت ، یا عدم برآورده شدن نیاز ، عدم آگاهی قبل از خرید ، اشتباه در خرید و یا هر دلیل دیگری اقدام به لغو سرویس نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرویس کاربر جهت جلوگیری از شارژ مجدد لغو خواهد شد. تنها سرویس میزبانی از این شرایط مستثنی می باشد

پشتیبانی خدمات رساکوبرای کاربران عزیز پس از انجام سفارش از طریق تیکت صورت میگیرد و به درخواست هایی که از طریق ایمیل و یاهو مسنجر صورت گیرند به دلایل امنیتی توجهی نخواهد شد

 تعریف از پشتیبانی

رفع مشکلات محصولات و پاسخ دهی به پرسش های شما که بعد از انجام سفارش پیش می آید پشتیبانی می گویند.

 نکات مهم و راهنمای ارسال درخواست پشتیبانی:

در صورت عدم رعایت نکات زیر فرم ارسالی قابل قبول نیست و با رعایت نکات مجددا اقدام فرمایید.

لطفا ایمیل های پشتیبانی را فینگلیش یا به انگلیسی ننویسید

برای پشتیبانی نیازی به تماس نیست و لطفا اکیدا از پیگیری تلفنی و اس ام اس خودداری فرمایید

لطفا از ارسال مجدد تعداد یا کل مواردی ارسال شده خودداری فرمایید

لطفا ایمیل را به صورت لیست شماره دار ارسال و پاسخ فرمایید تا موضوعات جدا باشند

لطفا موارد اجباری در فرم پشتیبانی به صورت صحیح وارد شوند حتی اگر نیازی به آن ها نباشد

لطفا پاسخ های مرتبط با حفظ مکاتبات قبلی در همان ایمیل رپلی شوند و برای مشکلاتی جدید فرم جداگانه ارسال شود

لطفا از ارسال موارد تکراری (قبلا ارسال شده) یا برای پیگیری به طور جد خودداری فرمایید

لطفا متن پشتیبانی کاملا رسمی ارسال شوند و از افزودن جملاتی دارای لحن عصبانیت، خودمانی و … پرهیز فرمایید

لطفا متن کاملا خلاصه و کوتاه باشند تا باعث سرعت پاسخ دهی حتی خارج از اولیت شود

در صورتی نیاز به فایل ضمیمه از شما درخواست می شود و لطفا بدون درخواست فایلی ارسال نشود

به دلیل بالا یا هر دلیل دیگر از ایمیل مستقیم به جای فرم پشتیبانی استفاده نفرمایید

1-بعد از پرداخت وجه سفارش,فرم مخصوص ثبت تبلیغات گوگل,از طریق ایمیل برای کاربر ارسال خواهد شد کاربر مربوطه 72 ساعت مهلت دارد تا فرم ارسالی را تکمیل نماید

2-تایید تبلیغات توسط شرکت ادوردز انجام می شود و رسا پژواک جهان در مورد تایید یا عدم تایید وب سایت مربوطه مسئولیتی ندارد

3-باتوجه به نوع کلمات کلیدی و لینک ثبت شده,احتمال دارد تبلیغات  گوگلی در بازه ی  زمانی 15 دقیقه الی 72 ساعت تایید شود

4-دامنه های (Ir – Tk) توسط گوگل تایید نمی شود لذا در صورتی که کاربری به اشتباه دامنه تحت IR  یا Tk ارسال کرده باشد,باید ظرف مدت 72 ساعت دامنه جایگزین را ثبت نماید

5-به محض پرداخت فاکتور,اکانت ادوردز شما شارژ خواهد شد,شارژ گوگل خریداری شده غیر قابل برگشت بوده و به هیچ عنوان امکان کنسل یا مرجوع مبلغ ندارد.

1-بعد از پرداخت وجه توسط کاربر باید اطلاعات زیر حداکثر تا 72 ساعت طی یک ایمیل برای بخش ایمیل مارکتینگ ارسال شود.

- سابجکت ایمیل -زمان ارسال -فایل مربوط به تبلیغات در قالب HTML


پشتیبانی بخش ایمیل مارکتینگ: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

2-زمان تحویل  و طراحی فایل ایمیل تبلیغاتی, 3 روز کاری می باشد.

رساکو در هر زمانی میتواند محتوای شرایط استفاده از خدمات را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد بنابراین هر از چند وقت یکبار این قسمت را مطالعه فرمایید